Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” powinna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
(właściwego dla miejsca zamieszkania) w celu złożenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Instytucjonalnej
Kierownik – Dorota Iwaniec
ul. Strzegomska 6
I piętro, pokoje 115-117
tel./fax (071) 78-22-344, 78-22-343, 78-722-345
Pracownicy socjalni – pokój 117

Przyjęcie do Domu poprzedzone jest:

  • spotkaniem z kandydatem w miejscu jego zamieszkania i przeprowadzenie z nim wywiadu odnotowanego w stosownym kwestionariuszu,
  • zaproszeniem kandydata, oraz w miarę możliwości członków rodziny lub opiekunów, do odwiedzenia Domu w celu zapoznania się z personelem, mieszkańcami oraz standardem usług świadczonych przez Dom,
  • rozmową z psychologiem Domu,
  • złożeniem przez kandydata pisemnego „oświadczenia” o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zamieszkania w Domu,
  • w miesiącach bezpośrednio poprzedzających decyzję o zamieszkaniu w Domu, w związku z realizacją listy osób oczekujących – zwiększeniem częstotliwości kontaktów.

Dom obecnie nie posiada miejsc komercyjnych.