Usługi na rzecz Mieszkańców świadczy wyspecjalizowana i doświadczona kadra opiekuńczo – terapeutyczna. Opieka jest zapewniona przez całą dobę i uwzględnia ona niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne na poziomie obowiązujących standardów.

Pomoc w codziennych czynnościach życiowych, m. in.:

 • Karmienie osób niezdolnych do samodzielnego jedzenia;
 • Pomoc w przygotowywaniu posiłków, karmienie, uporządkowanie naczyń po posiłkach;
 • Uzupełnianie płynów (dopajanie) – u osób tego potrzebujących;
 • Pomoc w dotarciu do stołówki, osobom które tego wymagają;
 • Ścielenie łóżka osobom niezdolnym do samodzielnego wykonania tej czynności;
 • Zmiana bielizny pościelowej;
 • Ubieranie i rozbieranie osób niezdolnych samodzielnie wykonywać tych czynności;
 • Pomoc w ubieraniu i rozbieraniu osobom nie mogącym całkowicie samodzielnie wykonywać tych czynności;
 • Toaleta u osób leżących;
 • Pomoc przy toalecie porannej i wieczornej;
 • Zmiana pampersów (podmywanie);
 • Toaleta przeciwodleżynowa (smarowanie, oklepywanie);
 • Zmiany ułożenia w łóżku (u osób leżących);
 • Pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych ( u osób wymagających takiej pomocy);
 • Obcinanie paznokci u rąk i nóg ( u osób wymagających takiej pomocy);
 • Golenie twarzy u osób niezdolnych do samodzielnego wykonania tej czynności;
 • Strzyżenie osób leżących lub niepełnosprawnych;
 • Pomoc przy goleniu (u osób wymagających takiej pomocy);
 • Higiena jamy ustnej;
 • Kąpiele osób nie mogących samodzielnie wykonać tej czynności;
 • Mycie głowy (osobom nie mogącym samodzielnie wykonać tych czynności);
 • Umożliwienie przebywania na świeżym powietrzu również osobom leżącym, spacer;
 • Pomoc w myciu głowy (osobom nie mogącym samodzielnie wykonać tych czynności;
 • Pomoc przy zażywaniu leków;
 • Okłady, kompresy;
 • Smarowanie medykamentami;
 • Zakrapianie: nosa, oczu, uszu;
 • Pomiar temperatury, tętna ciśnienia;
 • Gimnastyka oddechowa;
 • Inne działania wynikające z potrzeb Mieszkańca.