Seniorenheim „Barmherzige Samariter”

Das Pflegeheim „Barmherziger Samariter“ für Personen im hohen Alter und somatisch Kranke befindet sich auf dem Gelände des evangelischen Martin-Luther-Zentrums für Diakonie und Bildung, in unmittelbarer Nähe des Westparks (Park Zachodni).

 

 


  • Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
  • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej,
  • Zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego
  • Umowy z MOPS na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku
  • Statutu Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
  • Regulaminu organizacyjnego.